پروژه های قبلی

آگر در استرالیا باشی و از خونه خارج نشی مثل این میمونه که یک روز از عمرت تلف شده. زندگی تو استرالیا یعنی رفتن تو طبیعت و پیدا کردن جاهای جدید و غرق شدن در سکوت و طبیعت. این ساحل به نام Deep Creek Conversation Park محل سرریز شدن رودخانه به دریا است که باعث سبز شدن به خاطر اب شیرین رودخانه شده. منبع: http://amir2au.blogfa.com

نمایش بیشتر
جزئیات پروژه
نام Deep Creek Conversation Park داده 05 چهار 2015 دسته بندی گالری نویسنده Abbasi
بازدید از سایت