پروژه های قبلی

کوالا حیوان زیبا و آرامی است که فقط تو استرالیا دیده میشود و از برگ درختان اکالیپتوس تغذیه میکند اکثر ساعات روز در حال خواب روی شاخه درخت است. منبع: http://amir2au.blogfa.com

نمایش بیشتر
جزئیات پروژه
نام کوالا داده 05 چهار 2015 دسته بندی گالری نویسنده Abbasi
بازدید از سایت