پروژه های قبلی

موزه جنگ در كنبرا، روي اين ديوار اسامي تمامي سربازاني كه در جنگ جهاني كشته شدن حك شده است. منبع: http://amir2au.blogfa.com    

نمایش بیشتر
جزئیات پروژه
نام موزه جنگ در كنبرا داده 04 جمعه 2015 دسته بندی گالری نویسنده Abbasi
بازدید از سایت