Project Description

وقتی کاشفین اروپایی سرزمین استرالیا را کشف کردند با این موجود عجیب برخورد کردند و از ساکنین بومی استرالیا پرسیدند که اسم این حیوان چیست؟ جواب آنها کانگرو بود که در زبان بومیان" من نمیفهمم چی میگی" بود و از اون به بعد به این اسم صدا زده شد.   منبع: http://amir2au.blogfa.com

Show More
Project Details
Name Kangaroo Date 05 Wed 2015 Categories گالری Author Abbasi
Visit Site
error: Content is protected !!