ویزاهای ازدواج استرالیا این ویزابه افرادی تعلق میگیرد که با یک تبعه استرالیا یا شخصی که اقامت دائم استرالیا را دارد ازدواج کرده باشد یا در اینده قصد ازدواج داشته باشد.
این ویزاها شامل هر دو ویزای دایمی و مشروط میباشد.

 

ویزای نامزدی-ساب کلاس 300

ویزای نامزدی استرالیا‭ ‬مخصوص‭ ‬افرادی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬نامزد‭ ‬آنها‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬شهروندان‭ ‬یا‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬مقیمان‭ ‬کشور‭ ‬استرالیا‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬شهروندان‭ ‬کشور‭ ‬نیوزیلند‭ ‬واجد‭ ‬شرایط‭ ‬زندگی‭ ‬در‭ ‬استرالیا‭ ‬باشد‭.‬

شرایط مورد نیاز برای این ویزا

 • اعتبار‭ ‬ویزای نامزدی استرالیا‭ ‬به‭ ‬مدت‭ ‬۹‭ ‬ماه‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬متقاضی‭ ‬باید‭ ‬ظرف‭ ‬این‭ ‬مدت‭ ‬وارد‭ ‬استرالیا‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬فرد‭ ‬مورد‭ ‬نظر‭ ‬ازدواج‭ ‬کند‭.‬
 • برای‭ ‬ازدواج‭ ‬لازم‭ ‬نیست‭ ‬ازدواج‭ ‬حتما‭ ‬در‭ ‬استرالیا‭ ‬صورت‭ ‬گیرد‭.‬
 • در‭ ‬صورتی‭ ‬که‭ ‬شما‭ ‬در‭ ‬مدت‭ ‬۹‭ ‬ماه‭ ‬ازدواج‭ ‬کنید،‭ ‬می‌توانید‭ ‬تقاضای‭ ‬ویزای‭ ‬ازدواج استرالیا را ‬بدهید‭.‬
 • همسر‭ ‬شما‭ ‬باید‭ ‬حمایت‭ ‬مالی‭ ‬شما‭ ‬را‭ ‬بر‭ ‬عهده‭ ‬گرفته‭ ‬و‭ ‬شما‭ ‬باید‭ ‬تا‭ ‬۹‭ ‬ماه‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬گرفتنویزای نامزدی استرالیا،‭ ‬با‭ ‬فرد‭ ‬مورد‭ ‬نظر‭ ‬ازدواج‭ ‬کرده‭ ‬باشید‭.‬
 • پس‭ ‬از‭ ‬ازدواج‌تان‭ ‬با‭ ‬فرد‭ ‬مورد‭ ‬نظر‭ ‬و‭ ‬قبل‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬که‭ ‬ویزای نامزدی استرالیا ‬باطل‭ ‬شود،‭ ‬باید‭ ‬تقاضای‭ ‬ویزای‭ ‬همسر‭ ‬را‭ ‬ارائه‭ ‬دهید‭ ‬تا‭ ‬بتوانید‭ ‬در‭ ‬خاک‭ ‬استرالیا‭ ‬به‭ ‬زندگی‭ ‬مشترک‭ ‬ادامه‭ ‬دهید‭.‬

 

ویزای ازدواج موقت دوساله– ساب کلاس 309

ویزای ساب کلاس 309 یک ویزای موقت دوساله هست و اولین مرحله برای اقامت دایم است. این ویزا مختص افرادی است که همسر آنها شهروند استرالیا است و یا اقامت دایم دارد. متقاصی در زمان درخواست ویزا باید خارج از استرالیا باشد.

شرایط مورد نیاز برای این ویزا

 • فرد متقاضی باید از طرف همسر مقیم استرالیا حمایت شده باشد.
 • فرد متقاضی و فرد متقاضی و فرد حمایت کننده (اسپانسر) باید به طور قانونی با یکدیگر ازدواج کرده باشند.
 • متقاضی باید به دولت استرالیا ثابت کند که به صورت جدی میخواهد با همسرش زندگی کند.

 

ویزای ازدواج موقت دوساله –ساب کلاس 100

 • فرد می تواند در استرالیا به صورت دائم اقامت داشته باشد.
 • می تواند به صورت رایگان در استرالیا به تحصیل بپردازد.
 • از بیمه خدمات اجتماعی استرالیا (مدیکر) بهره مند شود.

 

ویزای همسر-ساب کلاس 801 و 820

این ویزا به همسر یا شریک زندگی یک شهروند استرالیا،مقیم دایم استرالیا یا شهروند نیوزلند واجد شرایط اجازه میدهد در استرالیا زندگی کنند.

داشتن ویزای موقت همسر (زیر گروه 820) پیش نیاز ویزای دایم همسر (زیر گروه 801) میباشد و زمان درخواست این ویزا شما بایستی داخل استرالیا باشد.

 • تا زمان اخذ ویزای دایم همسر در استرالیا .
 • در استرالیا مشغول شوید.
 • در استرالیا (بدون داشتن پشتوانه مالی دولت استرالیا ) مشغول تحصیل شوید.

در صورت اخذ ویزای دایم همسر(زیر گروه801) شما اجازه خواهید داشت:

 • در استرالیا اقامت دایم داشته باشید.
 • در استرالیا مشغول کار و تحصیل شوید.
 • در صورت داشتن شرایط لازم جهت شهروندی استرالیا اقدام کنید.
 • اسپانسر بستگان واجد شرایط خود جهت اقامت دایم شوید.