فرم ویزای سرمایه‌گذاری (فرم شماره 3)

در صورت درخواست جهت اخذ ویزای سرمایه‌گذاری فرم زیر را پر نمایید.
 • انتخاب نوع ویزا

 • اطلاعات فردی

 • اطلاعات تحصیلی

 • در صورت داشتن مدارکی غیر از مدرک ثبت شده در بالا لطفا در قسمت افزودن مدرک جدید کلیک نموده و مشخصات مدرک را اضافه کنید.
 • +-
 • اطلاعات شغلی

 • در صورت داشتن مدارکی غیر از مدرک ثبت شده در بالا لطفا در قسمت افزودن مدرک جدید کلیک نموده و مشخصات مدرک را اضافه کنید.
 • +-
 • سطح زبان انگلیسی

 • ListeningReadingWritingSpeaking 
 • اطلاعات تجاری