تیم ما

تیم ما

شرکت مهاجرتی ایدن با به کارگیری کارشناسان دادگستری و حسابداران خبره در ایران و استرالیا با دقت فراوان شرایط خاص هریک از موکلین را در نظر گرفته و مشاوره تخصصی ارائه مینماید. گروه مهاجرتی ایدن تمهیداتی اندیشه است افرادی که وارد استرالیا میشوند با توجه به نوع ویزا خدمات ویژه دریافت میکنند. مؤسسه مهاجرتی ایدن علاوه بر وکلای رسمی (Migration Agent) برای خدمات مهاجرتی از می‌باشند (Solicitors Migration Lawyers) استفاده میکند که مشخصات آنها در وبسایت توضیح آورده شده است. همچنین شرکت مهاجرتی ایدن میتواند کلیه ابعاد حقوقی پرونده ها را بررسی نموده و همراه شما در کلیه دادگاههای تجدید نظر ویزا به طور جامع و مؤثر شما را یاری نماید.