خدمات مهاجرتی ایدن

شرکت مهاجرتی ایدن با به کارگیری کارشناسان دادگستری و حسابداران خبره در ایران و استرالیا با دقت فراوان شرایط خاص هریک از موکلین را در نظر گرفته و مشاوره تخصصی ارائه مینماید. موسسه مهاجرتی ایدن جهت بالا بردن کیفیت خدمات رسانی از کارشناسان دادگستری با سابقه کار طولانی در ایران جهت ارزیابی اموال منقول و غیر منقول برای ویزای تجاری همکاری مینماید.

شرکت مهاجرتی ایدن برای حضور در دادگاههای تجدید نظر و دادگاههای فدرال با وکلای زبده همکاری مینماید. شرکت تمهیداتی اندیشه است که افرادی که وارد استرالیا میشوند با توجه به نوع ویزا خدمات ویژه دریافت میکنند.

ارتباط با ایدن

 Address: Unit 1/13, Belmore street, Burwood, Sydney, NSW 2134

  Phone: +61 (02) 97446364  &  +61 (02) 97440904

  info@edenimmigration.com.au

  mina@edenimmigration.com.au

موقعیت ما بروی نقشه