فرم ویزای مهارتی (فرم شماره 1)

در صورت درخواست جهت اخذ ویزای مهارتی فرم زیر را پر نمایید.
  • اطلاعات فردی

  • اطلاعات تحصیلی

  • در صورت داشتن مدارکی غیر از مدرک ثبت شده در بالا لطفا در قسمت افزودن مدرک جدید کلیک نموده و مشخصات مدرک را اضافه کنید.
  • +-
  • اطلاعات شغلی

  • در صورت داشتن مدارکی غیر از مدرک ثبت شده در بالا لطفا در قسمت افزودن مدرک جدید کلیک نموده و مشخصات مدرک را اضافه کنید.
  • +-
  • سطح زبان انگلیسی

  • ListeningReadingWritingSpeaking