انواع ویزاهای توریستی استرالیا


 • ویزای توریستی – ساب کلاس 600
 • ویزای تاییدیه الکترونیکی مسافرت – ساب کلاس 601
 • ویزای توریستی آنلاین – ساب کلاس 651

ویزاهای توریستی استرالیا

این نوع ویزا برای متقاضیانی است که به عنوان یک بازدید کننده یا جهت کسب و کار و اقامت کوتاه مدت به استرالیا آمده و از آن بازدید می کنند.
جهت اخذ ویزاهای ذیل متقاضیان بایستی مواردی که در ادامه به آن اشاره شده را دارا باشند.

1287517

این نوع ویزا برای متقاضیانی است که به عنوان یک بازدید کننده یا جهت کسب و کار و اقامت کوتاه مدت به استرالیا آمده و از آن بازدید می کنند.
جهت اخذ ویزاهای ذیل متقاضیان بایستی مواردی که در ادامه به آن اشاره شده را دارا باشند.

 • ویزای توریستی – ساب کلاس 600.
 • ویزای تاییدیه الکترونیکی مسافرت – ساب کلاس 601.
 • ویزای توریستی آنلاین – ساب کلاس 651.

 


ویزای توریستی – ساب کلاس 600

از طریق این ویزا شما می توانید به صورت موقت و به عنوان یک بازدید کننده و یا جهت بررسی امکان کسب و کار به استرالیا آمده و به مدت 3، 6 و یا 12 ماه در آنجا حضور داشته باشید. شما در حالتی می توانید از این ویزا بهره ببرید مواردی که متقاضی توانید در سفر خود به استرالیا داشته باشید :

 • بازدید کننده تجاری : شرکت در کنفرانس،بازدید از تجارتها.
 • توریستی : با هدف بازدید از استرالیا و یا بستگان .
 • از طریق اسپانسر خانواده : با هدف بازدید از خانواده.

 


ویزای– ساب کلاس 601

بواسطه این ویزا شما قادر هستید به عنوان یک توریست یا برای کسب وکار به مدت یکسال به دفعات زیاد به استرالیا سفر کرده، و در هر سفر شما به مدت 3 ماه می توانید در استرالیا بمانید.

شرایط مورد نیازبرای این ویزا

 •  دارای پاسپورت کشور خاصی باشید.
 • جهت مقاصد تجاریعازم استرالیا شوید.
 • قصد سفر تفریحی به استرالیا را داشته باشید.

 


ویزای توریستی آنلاین – ساب کلاس 651

از طریق این ویزا شما قادر می باشید به عنوان یک بازدید کننده به مدت 1 سال و یا جهت کسب و کار خود به استرالیا آمده و هر مرحله به مدت 3 ماه در آنجا حضور داشته باشید.

شرایط مورد نیاز برای ویزای توریستی آنلاین :

 • خارج از استرالیا باشید
 • دارای پاسپورت کشور خاصی باشید

مواردی که شما می توانید در فعالیتهای تجاری خود در سفر به استرالیا داشته باشید :

 • حضور درسمینارها، کنفرانسها، نمایشگاه های تجاری
 • بررسی فرصتهای تجاری و امضاءقراردادهای تجاری