اقتصاد در استرالیا

اقتصاد در استرالیا

استرالیا علاوه بر وضعیت جغرافیایی و اقتصاد و زیرساخت های پایدار و قوی و موقعیت های کاری و استانداردهای بالای زندگی به عنوان یکی از بزرگترین قطب های اقتصادی و سیستم اقتصادی پیشرفته مشخص شده است. خدمات درمانی استاندارد و سیستم تعلیم و تربیت عالی (آموزش و پرورش) از دلایل انتخاب استرالیا به عنوان کشوری برای سرمایه گذاری میباشد.
همان طور که گفته شد استرالیا کشوری با اقتصاد قوی و با داشتن بیش از ۱۵ هزار شرکت اینترنشنال مورد توجه بسیاری از سرمایه داران قرار گرفته تا بتوانند با ریسک کمتر سرمایه و بیزنس خود را در این کشور راه اندازی کنند.
استرالیا کشوری ثروتمند و واحد پول این کشور دلار استرالیاست. صادرات جزو یکی از را های اخذ در آمد برای کشوراسترالیا میباشد.
این کشور یکی از کشورهایست که درصد امید به زندگی به علت رفاه اجتماعی بالا برای مردم آن بسیار بالاست و کیفیت زندگی بسیار بالا در این کشور نمایان است.

ارسال نظر متوقف شده است.