slider-bg

ویزاهای مهارتی استرالیا


ویزای اقامت دایم و مستقل ساب کلاس 189
ویزای اقامت دایم با اسپانسر ایالتی ساب کلاس 190
ویزای موقت با اسپانسر منطقه ای ساب کلاس 489
ویزای موقت مخصوص فارغ التحصیلان دانشگاههای خاص ساب کلاس 476

slider-bg

ویزاهای سرمایه گذاری و تجارت

برای افراد با مهارت کسب و کار که میخواهند یک تجارت جدید
در استرالیا راه اندازی کنند و یا تجارت موجود در استرالیا را
مدیریت نموده یا توسعه دهند.

اطلاعات بیشتر
slider-bg

ویزاهای تحصیلی استرالیا

ویزای فارغ التحصیلی موقت – ساب کلاس 485

ویزای ولی دانش آموز – ساب کلاس 590

ویزای بخش مدارس – ساب کلاس 500

اطلاعات بیشتر

درباره استرالیا بیشتر بدانید.